RAKVERE VESI

RAKVERE VESI

Esimese vaalusegaja tarnisime 2006. a firmale Eesti Kompost, mis töötab AS Rakvere Vesi kompostimise platsil. Samuti väljaõpe ja töövõtted antud masinaga töötamisel. Ratastega variant on ennast igati õigustanud meie muutlikus kliimas.

VALGA VESI

VALGA VESI

2008. a tarnitud aktsiasektsile Valga Vesi vaalusegaja ST300. Võttes arvesse et ettevõte omas traktorit, siis soovitasime traktori taha haagitavat seadet. Korraliku kompostimise platsi ja trakori olemasolu arvestades on see parim ja soodsam lahendus heitveejaama muda kompostimiseks. Laidest OÜ poolne abi kajastus väljaõppega tehnika kasutamisel, kui ka aunkompostimise tehnoloogia juurutamisel.

PÄRNU VESI

PÄRNU VESI

Alates 2009.a töötas meie poolt tarnitud vaalusegaja SF300 AS Pärnu Vesi platsil ja seda kasutas AS Pärnu Veega lepingu sõlminud teenuse osutaja. Meie poolt oli tagatud masinale tehniline tugi, mis tähendas, et kõik probleemid said kiiresti lahendatud.

VÄÄTSA PRÜGILA

VÄÄTSA PRÜGILA

2009. aasta kevadest töötab uus meie tarnitud vaalusegaja Väätsa Prügilas. Lisaks tehnikale kompostimiseks on meie poolt aunkompostimise töövõtete alane väljaõpe. Samuti aitasime Väätsa Prügilas käivitada efektiivse ja kiirmeetodil roheliste/pargijäätmete kompostimise. Toidujäätmete kompostimisel andsime omad soovitused olemasolevate seadmete efektiivsemaks kasutamiseks. Saavutamaks seadustest nõutava temperatuuri režiimi ja sellest kinni pidamist.

HIIUMAA PRÜGILA

HIIUMAA PRÜGILA

Vastavalt hankele oli vaja Hiiumaa Prügila ehitajal tagada ka lahendus toidujäätmete töötlemiseks. Selleks lahenduseks pakkusime välja ja tarnisime Bighanna T60 masina, mis töötleb toidujäätmed kohapeal ümber.

JÄRVE BIOPUHASTUS

JÄRVE BIOPUHASTUS

Ettevõtte soetas endale masina orgaaniliste jäätmete ümbertöötlemiseks selleks loodud platsil, kuid koos masinaga ei saadud kaasa täielikku tuge igapäevatöö läbiviimiseks ja tulemuste saavutamiseks. Meie poolt viidi läbi orgaaniliste ainete tasakaalustatud lisamine olemasolevate jäätmetega ning optimaalse segu koostamine kompostimise protsessi efektiivseks läbiviimiseks.

EcoConstructionGroup OOO  (Tver, Venemaa)

EcoConstructionGroup OOO (Tver, Venemaa)

Meie poolsed kogemused orgaaniliste jäätmete töötlemise protsesside juhtimisel ja sellest tulenevate tulemuste saamisel on esindatud ka Venemaal, ning sealsed partnerid kasutavad meie oskusi aktiivselt, et tagada Venemaal olevate nõuete täitmist orgaaniliste jäätmete ümbertöötlemiseks. Tarnisime Kompostisegaja SF300 ja andsime juhised kompostimisega alustamiseks.

Amestop OÜ (Torma Prügila)

Amestop OÜ (Torma Prügila)

Kvaliteetne purusti M&J 1000M-7 Taanist on asendamatu abimees jäätmete purustamisel. Olenevalt jäätmetest lähevad purusti abil töödeldud jäätmed kas otse ladestusse või siis ümbertöötlemise protsessi osana edasiseks töötlemiseks. Purusti kasutamisel on saanud masina kasutaja väga häid tulemusi oma igapäevatöö edukal läbiviimisel.

Komposta UAB (Leedu)

Komposta UAB (Leedu)

Tarnisime Leetu Menart 4300 SP Kompostisegaja ja teostasime väljaõppe, sh juurutasime kiirkompostimise tehnoloogia. Menart masinad on kvaliteetsed ning asendamatud abimehed igapäevatöös. Antud seadme jõudlus annab võimaluse kasutajal töödelda läbi efektiivselt suuri koguseid orgaanilist materjali ning teha seda tehnoloogilist ettekirjutust jälgides head tulemust saavutades.

Nelitäht OÜ

Nelitäht OÜ

Tarnisime ettevõttele purusti M&J 1000M-7, mida kasutatakse jäätmete purustamiseks enne töödeldavate jäätmete lõpptöötlemisele suunamist. Antud seade on ennast igakülgselt ettevõtte igapäevatöö läbiviimisel õigustanud ning andnud ettevõtjale oodatud tulemusi.

Komposta UAB (Leedu)

Komposta UAB (Leedu)

Purusti Menart H121T. Menart purustid on head ja kvaliteetsed tööriistad ning nad aitavad saavutada parimaid tulemusi igapäevtöö läbi viimisel. Puidu ja okste purustamisel tulev fraktsioon on valmis kasutamaks seda edasises orgaaniliste jäätmete töötlemise protsessis.

EcoConstructionGroup OOO  (Tver, Venemaa)

EcoConstructionGroup OOO (Tver, Venemaa)

Purusti Menart H101T tarnimine Lipetski Heitveejaama (Lipetskivodokanal) kompostimise platsile. Purusti platsil annab jäätmete töötlemisel kliendi kompostimise platsil lisandväärtuse ning purustist tulev fraktsioon lisatakse edasisse orgaaniliste jäätmete töötlemise protsessi parima lõpptulemuse saamiseks.